AVIS LEGAL

Condicions generals d’utilització d’aquesta pàgina web

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest lloc web, d’ara endavant “el lloc web”. L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d’elles. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquest web. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant “LOPD”), catala-assegurances.com l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el / els formulari / s que apareixen a la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable es catala-assegurances.com que seran tractats amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per a l’enviament d’informació comercial la qual ira identificada com a tal. El fet d’emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves, exactes i certes. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i condicions que preveu la LOPD, dirigint-se per escrit al nostre domicili social.

“Cookies”

Aquesta web utilitza “cookies” (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari. Les “cookies” utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal.

Modificacions

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i / o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i / o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador / arrendatari.

Hiperenllaços

Els hiperenllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers i no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquesta web ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Newsletter

Complint amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), Corredoria d’assegurances SL l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el / els formulari / s de la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable es CICLICUS ESPECTACLES SL i seran tractades amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per a l’enviament , via correu electrònic, de la “Newsletter Comercial” (identificada clarament com a tal), així com de les ofertes, promocions, etc. de tots els nostres productes. El fet d’emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves, exactes i certes. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i condicions que preveu la LOPD, dirigint-se per escrit al nostre domicili social.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI)

El propietari d’aquesta pàgina web, posa a disposició dels visitants de l’esmentada, una sèrie de dades que segons la Llei 34/2002 de l’11 de juliol. – LSSICE de “Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic”, són d’obligada disposició tant als destinataris del servei com als òrgans competents, i per això es podran trobar a continuació, disposats de forma fàcil, directa i gratuïta: Propietari: CICLICUS ESPECTACLES SL amb C.I.F: B65319253 – Domicili de l’empresa: Carrer del Clot, 168 Pral 2ª, 08026 BARCELONA. Telèfon de Contacte: +34 XXX XXX XXX. Nom del domini per identificació: CICLICUS.COM i correu electrònic: produccion@ciclicus.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. CONDICIONS D’ÚS
CICLICUS ESPECTACLES SL en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CICLICUS ESPECTACLES SL, l’informa que és titular dels llocs web: ciclicus.com d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, CICLICUS ESPECTACLES SL, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és CICLICUS ESPECTACLES SL amb CIF B65319253 i Registre Mercantil de Barcelona Tom: XXXXX. Foli: XX. Secció General Fulla: XXXXX. Inscripció: 1 i domicili social: Carrer del Clot 168 pral 2ª . Codi Postal: 08026. Localitat: Barcelona, Província: Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: produccion@ciclicus.com

2. USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació per, accés a i ús dels llocs web de CICLICUS ESPECTACLES SL atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de CICLICUS ESPECTACLES SL, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
La pàgina web de CICLICUS ESPECTACLES SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per CICLICUS ESPECTACLES SL. per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferts per CICLICUS ESPECTACLES SL contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.
A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
CICLICUS ESPECTACLES SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.
CICLICUS ESPECTACLES SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, CICLICUS ESPECTACLES SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.
CICLICUS ESPECTACLES SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L’accés a la web: ciclicus.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. CICLICUS ESPECTACLES SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

4. PUBLICITAT
La Web: ciclicus.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.
CICLICUS ESPECTACLES SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

5. MODIFICACIONS
CICLICUS ESPECTACLES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

6. RESERVA DE COOKIES
CICLICUS ESPECTACLES SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, CICLICUS ESPECTACLES SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de CICLICUS ESPECTACLES SL no és preceptiva la instal·lació de cookies.
L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CICLICUS ESPECTACLES SL informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CICLICUS ESPECTACLES SL , amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, CICLICUS ESPECTACLES SL, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça; Carrer del Clot 168 pral 2ª Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a CICLICUS ESPECTACLES SL seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de CICLICUS ESPECTACLES SL .
Així mateix, CICLICUS ESPECTACLES SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’usuari i CICLICUS ESPECTACLES SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i CICLICUS ESPECTACLES SL els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.